FORGOT YOUR DETAILS?

5.2 Basiscatechese

De basiscatechese is bedoeld voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Zo raken zij al vroeg vertrouwd met het onderwijs van de kerk.

In deze groepen gebruiken we de methode: “Met de Bijbel aan de slag” van Jelle Nutma. Deze methode behandeld de Bijbelboeken  van het Oude en Nieuwe Testament.  Er zijn ook ‘ontmoetingen’ met personen en gemeenten uit de Bijbel, wat het geloof dichter bij de leefwereld van de kinderen brengt. In deze methode wordt veel feitenkennis geleerd, maar ook thema’s als: vergeving, zonde, geloof , bekering en leven met de Heere komen aan de orde.

In het seizoen 2021 - 2022 behandelen we het Nieuwe Testament. In de les wordt vooral het boekje gevolgd en is er naast de uitleg tijd voor gesprek en verwerking.

TOP