FORGOT YOUR DETAILS?

11.1 Diaconie

Taakverdeling diakenen:
H. van de Meent, voorzitter
R. van Bruchem, secretaris
H. Franken, penningmeester (mail penningmrdiaconie@hervormdederveen.nl)
M. van Dijk, jeugddiaken
B. van de Lagemaat, lid

Het diaconaat is in het bijzonder de dienst der barmhartigheid tegenover de naaste die in nood verkeert, zowel binnen als buiten de gemeente. We denken hierbij aan de zorg voor de zieken, ouderen, alleenstaanden, minder validen, ontwrichte gezinnen en huwelijken, werklozen, verslaafden e.d. Bovendien draagt de diaconie bij aan het plaatselijk-, provinciaal- en landelijk kerkelijk jeugdwerk. Deze dienst vervult zij namens de gemeente, die in haar geheel verantwoordelijk is voor dit werk. De diakenen wekken daarom ook een ieder van de gemeenteleden op om hen de nodige middelen daarvoor te verstrekken. Dit gebeurt vooral in de zondagse eredienst, waarin de diaconiecollecte hartelijk wordt aanbevolen. Regelmatig heeft deze collecte een speciaal doel. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de diaconie verwijzen we u naar het beleidsplan 2020-2024 welke op deze website is in te zien

Commissies:
- Bloemengroet
- Jongeren Ouderen Contact
- Lichtspoor
- Zorg voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten
- Ouderenactiviteiten
- Vrijwillige Hulpdienst (HVD)

Postadres van de diaconie: Hoofdweg 85, 6744 WH Ederveen
E-mail: diaconie@hervormdederveen.nl
Bankrekeningnummer (algemeen): NL72 RABO 0337 5396 50 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Ederveen.

TOP