FORGOT YOUR DETAILS?

Toerustingskring

De toerustingskring zal deze winter samenkomen onder het thema ‘Ontdek je Bijbel’.

Het is voor ons niet zo eenvoudig om goed inzicht te krijgen in de chronologie en het verband van gebeurtenissen, personen en verhalen uit de Bijbel.

Komend winterseizoen willen we hier tijdens de toerustingskring volop aandacht aan schenken, te beginnen bij het eerste boek uit de Bijbel.

We willen met grote stappen systematisch door de Bijbel heen om grote lijnen en verbanden te ontdekken.

Tegelijk zullen we ons richten op details door middel van Bijbelstudies die ons helpen inzicht te krijgen in het geheel van een Bijbelboek of persoon. Deze Bijbelstudies zullen uiteraard gericht zijn op verdieping van ons leven met God en het staan in onze samenleving vandaag.

Vandaar: ‘Ontdek je Bijbel’.

Naast de Bijbel willen we ons laten leiden door een boekje, geschreven door Jasper Klapwijk: Het goede nieuws van het Oude Testament.

Deze kring staat in principe open voor alle gemeenteleden tot 40 jaar.

jan
23
wo
Toerustingskring
jan 23 @ 20:30 – 22:00

Ook in het nieuwe jaar zullen we, zo de Heere geeft, verder gaan op deze kring met het bestuderen van de Bijbelboeken met behulp van Jasper Klapwijk: ‘Het goede nieuws uit het Oude Testament’. De datum: woensdag 23 januari.
In december hebben we uit hoofdstuk 5 al een gedeelte behandeld, de komende avond zal in het teken staan van de boeken Ruth en 1 en 2 Samuël. Je kunt je hierop voorbereiden aan de hand van de pagina’s 76 tot en met 80. En ook door gewoon de boeken te lezen of de kopjes boven de hoofdstukken eens door te nemen.
We willen weer beginnen om 20.00 uur in Kerkheem. Iedereen, ook nieuwelingen, hartelijk welkom!

TOP