FORGOT YOUR DETAILS?

7.1 Toerustingskring

De toerustingskring zal deze winter samenkomen onder het thema ‘Ontdek je Bijbel’.

Het is voor ons niet zo eenvoudig om goed inzicht te krijgen in de chronologie en het verband van gebeurtenissen, personen en verhalen uit de Bijbel.

Komend winterseizoen willen we hier tijdens de toerustingskring volop aandacht aan schenken, te beginnen bij het eerste boek uit de Bijbel.

We willen met grote stappen systematisch door de Bijbel heen om grote lijnen en verbanden te ontdekken.

Tegelijk zullen we ons richten op details door middel van Bijbelstudies die ons helpen inzicht te krijgen in het geheel van een Bijbelboek of persoon. Deze Bijbelstudies zullen uiteraard gericht zijn op verdieping van ons leven met God en het staan in onze samenleving vandaag.

Vandaar: ‘Ontdek je Bijbel’.

Naast de Bijbel willen we ons laten leiden door een boekje, geschreven door Jasper Klapwijk: Het goede nieuws van het Oude Testament.

Deze kring staat in principe open voor alle gemeenteleden tot 40 jaar.

sep
30
wo
Toerustingskring
sep 30 @ 20:00 – 21:30

Zo de Heere geeft zullen we ook het komende seizoen samenkomen op de Toerustingskring, wanneer daar voldoende deelnemers zijn. We zullen zoeken naar een wijze waarop we dit zo goed en veilig mogelijk gestalte kunnen geven.

Het eerste deel van het seizoen willen we in ieder geval stilstaan bij de betekenis van de tabernakel, zoals daarover o.a. geschreven staat in Exodus 35-40.

Het was voor mij mogelijk om een maquette van de Tabernakel te lenen, die de komende maanden een plaats zal krijgen in de consistorie.

Door middel van deze maquette hopen we onderwijs te krijgen over haar betekenis voor Israël en voor ons vandaag. Bestudering van de tabernakel is een boeiende en inspirerende bezigheid, waardoor het evangelie van Gods genade en Jezus Christus voor ons zichtbaar wordt gemaakt in deze tent van ontmoeting met al haar attributen.

 

De eerste keer waarop we samenkomen is woensdag 30 september, aanvang 20.00 uur. Nodig is wel dat u zich vooraf aanmeldt bij mij in verband met de corona-maatregelen, graag vóór 20 september. Dit kan, het liefst via emailadres dsabloemendal@solcon.nl.

Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan we plaats hebben, zoeken we naar mogelijkheden, maar het zal wellicht dit jaar anders gaan dan we gewend zijn. Uiteraard blijft staan: iedereen hartelijk welkom!

TOP