FORGOT YOUR DETAILS?

9.1 Jeugdraad

Deze commissie is door de kerkenraad aangesteld. Er wordt naar gestreefd om in deze commissie van iedere vereniging of club een leidinggevende te laten plaatsnemen. Het is de bedoeling dat in de jeugdraad alle lijnen van het jeugdwerk samenkomen, waardoor een overzicht over het geheel wordt gehouden. Naast coördinatie draagt de jeugdraad ook zorg voor bezinning en toerusting, het signaleren en oplossen van problemen, overlappingen en/of concurrerende activiteiten, enz. Tevens adviseert deze commissie de kerkenraad, o.a. bij benoeming van nieuwe leidinggevenden. De jeugdraad coördineert de gezamenlijke kerstviering van de jeugdclubs. Zijn er vragen met betrekking tot het jeugdwerk, heeft u ideeën, mochten er problemen zijn, neem dan contact op met de jeugdouderling B. de Lange (0611737052) of met de jeugddiaken M. van Dijk (0683840312)

TOP