FORGOT YOUR DETAILS?

9.4 Emmaus-cursus

Algemene informatie
De emmaüscursus is een laagdrempelige oriëntatiecursus en biedt iedereen de mogelijkheid om te leren wat het christelijk geloof inhoudt en goede gesprekken te hebben over de basis van het christelijk geloof. De thema’s zijn:
- Bestaat er een God?
- Hebben we Hem nodig?
- Jezus Zijn leven, dood en opstanding.
- Wat doet de Heilige Geest?
- Praktisch christen zijn.

Voor wie
De cursus is voor mensen die worstelen met levensvragen, die meer willen weten over het christelijk geloof, voor mensen die meer vorm willen geven aan het christen zijn en het geloof meer willen delen. Kortom, voor jong en oud, voor christen en niet-christen.

Wanneer
De cursus wordt eenmaal per twee weken op dinsdagavond gegeven. In oktober 2018 begint een nieuwe cursus.

Waar
De Schaapskooi, Meikade 49 te Ederveen

Door wie
Rudy van Roekel, Evelien de Koning, Elisabeth Gerritse en Marco van Brummelen

TOP