FORGOT YOUR DETAILS?

9.4 Emmaus-cursus

Algemene informatie
De Emmaüs-cursus is een laagdrempelige oriëntatie cursus en biedt iedereen een mogelijkheid om te leren wat het christelijk geloof inhoudt. De Emmaüs-cursus is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of bedreigend wordt gezien.

Thema’s die aan de orde komen, zijn o.a.:

  • Bestaat God?
  • Hebben we God nodig in ons leven?
  • Jezus – Zijn leven, sterven en opstanding.
  • Wat doet de Heilige Geest?
  • Is er leven na de dood?

Voor wie
De Emmaüs-cursus is bestemd voor mensen:

  • Die meer willen weten van het Christelijk geloof;
  • Die pas christen zijn geworden;
  • Die de basis van hun geloof (nog) eens willen doordenken.
  • Die het lastig vinden wat ze geloven onder woorden te brengen en te delen.

Wanneer
Spreekt u/jou dit aan? Dan kan je aan de nieuwe cursus deelnemen. Deze hopen we te starten op dinsdagavond 26 september 2023

Door wie
Rudy van Roekel, Tine Blotenburg, Bas van Beek en Evelien de Koning

Voor informatie kunt u/jij mailen naar emmausederveen@hotmail.com

TOP