FORGOT YOUR DETAILS?

8.1 Bijbelstudiekring voor vrouwen "De Kandelaar"

Algemene informatie

Van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen op onze vereniging.
Misschien denk je: waarom zou ik naar een vrouwenkring gaan? Nou, hierom bijvoorbeeld:
- Je kunt een avond samen bezig zijn met de Bijbel. (Thuis lukt dat vaak minder, om wat voor reden dan ook.)
- Door met andere vrouwen na te denken over vragen, kun je van elkaar leren, elkaar bemoedigen en opscherpen.
- Je kunt met elkaar meeleven in mooie en moeilijke momenten van het leven.
- Het versterkt de onderlinge band in de gemeente.

Kortom: de vrouwenkring is een oase in de week, en een leeftijdsgrens kennen we niet, u bent allen van harte welkom. Wil je eerst wat meer informatie? Neem dan gerust even contact op via app, telefoon met Bep Wisgerhof tel. 0640239319, Marlies van Beek tel. 0617746227, of mail dekandelaar1989@gmail.com.

Dit seizoen zijn de Bijbelstudies gemaakt door ds. M.K.de Wilde en gaan de Bijbelstudies over het Bijbelboek Openbaring. Een boek dat gaat over de tijd van toen, over de tijd waarin wij leven, en over de toekomst. Soms schrik je van alle oordelen waarover je leest. Tegelijkertijd geeft het lezen van dit Bijbelboek je ook houvast: het Lam regeert! Het lezen van dit Bijbelboek dwingt tot het maken van de keuze: geloof in Hem Die alles in Zijn hand heeft en Die komt!

Wanneer
Donderdagavond om de 14 dagen van 19.45 uur tot 21.30 uur De eerste verenigingsavond is 5 oktober a.s.

Waar
Kerkheem. Vanaf 19.30 staat er koffie of thee klaar, om 19.45 willen we graag beginnen.

Contributie
De contributie voor de vereniging bedraagt € 32,50 per jaar.

Hierbij ontvangt u ook 6 keer per jaar het mooie blad van Vrouw tot Vrouw met bij het zomernummer apart het magazine met de Bijbelstudies.

Dit kunt u overmaken op rekeningnummer: NL95RABO033757836 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente, C. Meijerink- Smit Ederveen o.v.v. Lidmaatschap vrouwenvereniging 2023-2024 met daarbij uw naam en adres

De samenkomsten staan vermeld in onderstaande agenda:

TOP