FORGOT YOUR DETAILS?

Algemene informatie jeugd

Vanuit de jeugdraad hopen we u ook dit seizoen weer op de één of andere manier met het jeugdwerk kennis te laten maken. Als leiding en jeugd zouden we u graag (weer) ontmoeten. We willen u in de Kerkbode of de website hierover te zijner tijd meer melden. Mocht u een idee of een vraag hebben, neem dan contact op met de jeugdouderling.

In het nieuwe seizoen heeft de jeugdraad één bezinningsavond voor de leidinggevenden binnen het jeugdwerk gepland. Ook dit keer zal het een aansprekend onderwerp zijn. Het is belangrijk om toegerust te worden in het Woord van God en in je persoonlijk geloofsleven en hoe je dit nu op de kinderen en jongeren van onze gemeente overbrengt. Ook zal deze avond een moment van onderlinge ontmoeting zijn. Uiteraard ontvangen jullie allemaal nog een persoonlijke uitnodiging met exacte datum en tijd.

TOP