FORGOT YOUR DETAILS?

Financiën

Het College van Kerkrentmeesters heeft een bankrekening bij de Stichting Kerkelijk Geldverkeer te Gouda. Het rekeningnummer is NL95 FVLB 0225 3281 43 en staat op naam van CvK Hervormde Gemeente Ederveen te Ederveen.

G.J. van Dijk penningmeester@hervormdederveen.nl

TOP