FORGOT YOUR DETAILS?

7.5 Bidden voor je jeugd

Onze kinderen en jongeren groeien op in een wereld met ongekende mogelijkheden. De wereld ligt voor hen open. Maar hoe leren ze te onderscheiden wat goed en fout is?  Hoe bereiden we ze op de samenleving voor? Hoe kunnen we gestalte geven aan onze doopbelofte om onze kinderen te onderwijzen en te helpen onderwijzen?

We zijn dankbaar dat er binnen de kerkelijke gemeente op de clubs, in  catechesewerk, op de zondagsschool en op de Julianaschool allerlei mogelijkheden zijn om hier vorm aan te geven.

Toch is er ook het besef dat daarmee niet alles gezegd en gedaan is. Onze jeugd heeft ook mensen in de gemeente nodig die hen zien en opvangt. Een warme gemeente die voor hen bidt.  Om ouders te bemoedigen in het opvoeden van hun kinderen; om jongeren te helpen goede keuzes te maken; om de doorwerking van de Heilige Geest, zodat onze kinderen de Heere hartelijk lief zullen krijgen;  om samen God groot te maken.

Daarom willen wij een moment creëren om dat mogelijk te maken. U kunt met ons meebidden, of meeluisteren.

We willen dit doen tussen 11.00 uur en 12.00 uur op de zolder boven Kerkheem.

Graag nodigen we u uit om met ons mee te bidden. Iedereen, jong(er) en oud(er) is van harte welkom.

TOP