FORGOT YOUR DETAILS?

1.5 ANBI

Jaarrekening Diaconie Hervormde Gemeente Ederveen 2017 (RSIN 824103014)

begroting rekening rekening
2017 2017 2016
Baten
Opbrengsten uit bezittingen €6.000 €1.819 €8.098
Bijdragen gemeenteleden €30.150 €33.584 €30.596
Totaal baten €36.150 €35.403 €38.694
Lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) €43.525 €43.109 €39.623
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €1.750 €1.600 €1.749
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €1.100 €575 €568
Totaal lasten €46.375 €45.284 €41.940
Resultaat (baten - lasten) -€10.225 -€9.881 -€3.246

Jaarrekening Hervormde Gemeente Ederveen 2017 (RSIN 002569498)

begroting rekening rekening
2017 2017 2016
Baten
Opbrengsten uit bezittingen €28.080 €31.028 €41.335
Bijdragen gemeenteleden €188.500 €202.290 €183.033
Subsidies en overige bijdragen van derden €250 €0 €0
Totaal baten €216.830 €233.948 €224.368
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) €144.504 €146.685 €135.321
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €9.000 €5.856 €7.222
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €11.150 €10.877 €11.128
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €34.662 €21.247 €51.877
Salarissen (koster, organist e.d.) €24.330 €27.113 €25.193
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €6.435 €5.980 €7.961
Lasten overige eigendommen en inventarissen €2.360 €2.852 €2.000
Totaal lasten €232.441 €220.610 €240.702
Resultaat (baten - lasten) -€15.611 €13.338 -€16.334
TOP